Proiect: Comisia SRI se poate sesiza din oficiu cu privire la activitățile care ar afecta activitatea Serviciului

eoficial.ro | Politic | 14 martie 2017, ora 23:33

Potrivit sursei Agerpres, Parlamentarii Comisiei pentru controlul SRI au aprobat, marți, un proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Parlamentului nr. 30 din 1993 privind funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, a anunțat președintele comisiei, Adrian Țuțuianu.

Totodată, parlamentarii au aprobat și proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei comune de control al activității SRI.

Potrivit lui Țuțuianu, a fost introdus un articol suplimentar 6 cu privire la atribuțiile comisiei.

Conform acestui articol, comisia se informează permanent și sistematic cu privire la organizarea și desfășurarea activității SRI prin: examinarea documentelor de planificare și reglementare a activității de informații; verificarea modului în care sunt respectate normele legale în domeniul operațional pe baza rapoartelor sau informărilor transmise de SRI; analizarea situațiilor statistice privind destinația informațiilor realizate și structura tematică a acestora, în funcție de amenințările, riscurile, vulnerabilitățile, disfuncțiile, precum și natura problemelor semnalate după caz; analizarea raportului statistic trimestrial privind punerea în aplicare a autorizărilor judecătorești pentru actele de culegere a informațiilor prin operațiuni care implică restrângerea temporară a exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale.

Potrivit aceluiași articol, comisia va examina raportul statistic anual privind indicatorii activității informativ operative desfășurate, va efectua analiza situației statistice referitoare la notificările persoanelor ale căror drepturi sau libertăți au fost afectate prin activități autorizate și perioadele în care s-au desfășurat; verifică concordanța între activitatea SRI cu strategia națională de apărare, politicile și strategiile de securitate aprobată, monitorizează modul de îndeplinire de SRI a cerințelor legale în ceea ce privește măsurile care presupun restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților cetățenești, verifică dacă aceste măsuri au fost dispuse întemeiat, sesizează după caz președintelui României, organelor de cercetare penală, altor instituții ale statului — CSM, Curtea de Conturi, autoritatea de achiziții publice, ministere — în situația în care se constată posibile încălcări ale legii.

Totodată, comisia examinează proiectul de buget, destinația altor mijloace extrabugetare; examinează rapoartele de audit intern realizate la nivelul SRI, analizează rapoartele și deciziile Curții de Conturi referitoare la SRI și unitățile subordonate; evaluează anual, pe bază de rapoarte și situații statistice, activitățile comisiilor de disciplină, consiliilor de onoare și ale consiliilor de judecată din cadrul SRI.

„Am precizat că atribuțiile de control ale comisiei pot fi exercitate inclusiv prin activități de control la sediile SRI și am stabilit două modalități de control — cu notificare prealabilă (…), dar și inopinate, pe o tematică stabilită în cadrul comisiei. Am prevăzut că SRI este obligat să pună la dispoziția comisiei în timp util rapoarte, documente etc și să permită audierea personalului militar și civil indicat de comisie. Ca noutate — am considerat util, pe de o parte, să controlăm SRI, dar și să-l apărăm atunci când există tentația unora sau altora de a aduce acuze nejustificate SRI. Și am prevăzut ca această comisie să se poată sesiza din oficiu cu privire la acele acțiuni care ar putea afecta activitatea SRI sau care ar putea crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia. SRI, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că reputația sau imparțialitatea comisiei este afectată în orice mod. Comisia poate dispune verificări cu privire la aceste aspecte”, a precizat președintele comisiei de control al SRI, Adrian Țuțuianu.

Tot la articolul 6 este prevăzut că această comisie poate iniția proiecte de acte normative în domeniul securității naționale, ceea ce nu era posibil în prezent.

Potrivit unei alte modificări, aduse articolului 8, comisia va prezenta raportul anual în primele cinci luni ale anului următor către Birourile permanente.

„Am constatat că rapoartele s-au prezentat după 2-3 ani”, a argumentat Țuțuianu.

De asemenea, s-a prevăzut și în ce domenii Comisia SRI poate apela la specialiști, nu doar în domeniul securității naționale, ci și în alte domenii.

„Am prevăzut dreptul oricărei comisii de a avea acces la lucrările comisiilor anterioare, la studiul arhivei”, a menționat senatorul PSD.

El a adăugat că prevederile din proiectul de hotărâre se regăsesc și în proiectul noului regulament.

Țuțuianu a precizat că aceste proiecte urmează a fi transmise Birourilor permanente reunite, care vor sesiza comisiile de specialitate, rapoartele comisiilor urmând a fi transmise spre vot plenului reunit.

Comentarii

raspunsuri